Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
HoHo
HoHo
0805 6597 420
Jo Nesbo - Człowiek-nietoperz
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viamrsmean mrsmean
HoHo
6958 705f 420
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viamrsmean mrsmean
4056 5dc0 420
HoHo
Nie martw się mała, zostań jaka jesteś
Rób to, co czujesz – kochaj kogo zechcesz
— Farber Lehre
Reposted frommirror-image mirror-image viamrsmean mrsmean
HoHo
“Był taki okres, że byłam gotowa na największe głupstwo, byle tylko znaleźć się blisko niego, słuchać co mówi, móc go dotknąć, kiedy zaś moje niemądre marzenia się ziściły, okazało się, że traciłam czas na wyobrażanie sobie Bóg wie czego.”

— E. Nowacka
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viamrsmean mrsmean
0828 7782 420

Reposted fromamateurs amateurs viamrsmean mrsmean
HoHo
Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
— Małgorzata Halber "najgorszy człowiek na świecie"
HoHo
Reposted fromprzemeksic przemeksic viamrsmean mrsmean
HoHo
2487 d721 420
Herbert / Poznań 
Reposted fromciarka ciarka viamrsmean mrsmean
HoHo
7739 55c9 420
Reposted fromtymczas9 tymczas9 viamrsmean mrsmean
HoHo
2943 9063 420
Reposted fromdelain delain viamrsmean mrsmean
HoHo
6520 aae1 420
Reposted fromzenibyja zenibyja viamrsmean mrsmean
HoHo
(…) I to, że nie napisałam,
że cię lubię, nie znaczy, że cię nie lubię
(lubię cię). Więc jaki masz smak w ustach,
co teraz robisz i czemu nie ze mną?
— Agnieszka Wolny-Hamkało
Reposted fromtomowa tomowa viamrsmean mrsmean
HoHo
6361 1ff0 420
Reposted fromkarahippie karahippie viamrsmean mrsmean
HoHo
5004 eaf0 420
'zależy jaka jest skala'
ul. Fredry, Poznań.
Reposted fromnutt nutt viamrsmean mrsmean
HoHo
Najpierw my otwieramy wino, potem wino otwiera nas.
— internetowe
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viamrsmean mrsmean
HoHo
9770 9941 420
Poznań
Reposted fromhormeza hormeza viamrsmean mrsmean
HoHo
6715 c511 420
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamrsmean mrsmean
HoHo
3053 6118 420
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viamrsmean mrsmean
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl