Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2018

HoHo
18:13
6549 ce5a 420
Reposted fromtfu tfu viakotfica kotfica
HoHo
18:12

Związek jest jak pory roku.

Na początku jest wiosna, bo zaczynacie się poznawać. Później lato, czyli to ten etap, kiedy jego fiuta obserwujesz częściej, niż później przez najbliższe kilka lat (jeśli oczywista zostaniecie ze sobą tak długo). Później jest jesień. Niby jesień to wrzesień, czyli ładnie, ale jesienią też piździ, bo każdy wie, jak w Polsce wygląda piździernik. Nie mówiąc o listopadzie.

Czyli niby wszystko jest ładnie, ale jakby zimniej i kolory przygasają. A później jest zima.

A zimą związek wchodzi w atrofię. I mało która para wychodzi z zimy, ale należy pamiętać, że po zimie zawsze jest wiosna. Tyle, że najczęściej z kimś innym, kto powinien o ciebie dbać. 

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2018/02/27/notka-ktora-powinna-przeczytac-kazda-dziewczyna-ktora-choc-raz-w-swoim-zyciu-myslala-ze-jest-brzydka/
Reposted frompanikea panikea viakotfica kotfica
HoHo
18:12
5519 5570 420
Reposted fromwentyl wentyl viakotfica kotfica
HoHo
18:11
4988 0565 420
Reposted fromZircon Zircon viaoutoflove outoflove
18:11
1591 5f09 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viaoutoflove outoflove

May 10 2018

HoHo
19:47
Ufaj, ale kontroluj
19:47
3828 1c5a 420
Reposted fromSkydelan Skydelan viajointskurwysyn jointskurwysyn
HoHo
19:47
2987 76f4 420

extr0verted:

madame-ganj:

this is my dream

It’s emperor kuzko looking at the hill to build his summer palace

HoHo
19:46
19:46
3897 ba69 420

different-landscapes:

Coron Island, Philippines

Reposted fromSkydelan Skydelan viajointskurwysyn jointskurwysyn
HoHo
19:35
5400 970e 420
Reposted frompwg pwg viapersona-non-grata persona-non-grata
HoHo
19:35
6243 d9c9 420
Reposted fromtfu tfu viapersona-non-grata persona-non-grata

April 30 2018

HoHo
23:31
7904 ec7e 420
Reposted fromtichga tichga vianutt nutt
HoHo
23:30
Ludzie z urazami są nieprzewidywalni, bo wiedzą, że przetrwają.
— Hannibal
Reposted fromemocjonalnykaleka emocjonalnykaleka vianutt nutt

April 25 2018

HoHo
21:29
21:28
4668 5884
HoHo
21:27
Pudłujesz 100% strzałów, jeśli w ogóle ich nie wykonujesz.
— Wayne Gretzky
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viaaksamitt aksamitt
HoHo
21:25
8597 a038 420
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin

April 13 2018

HoHo
19:59
5306 0580 420
Reposted fromseaweed seaweed viaMissMurder MissMurder
HoHo
19:59
8606 af95 420
Reposted frompiehus piehus viaMissMurder MissMurder
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl