Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2018

HoHo
20:55
Reposted fromCaccipergolo Caccipergolo viakudlaty kudlaty
HoHo
20:52
4170 deca 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

June 22 2018

HoHo
21:14

paradoksalne, to przez te przyjemne wspomnienia cierpimy najbardziej.


Reposted fromoceanstrat oceanstrat viatysiace-mysli tysiace-mysli
HoHo
21:14
HoHo
21:11
0544 476a 420
HoHo
21:11
HoHo
21:11
HoHo
21:11
1627 093a 420
Reposted fromowca owca viapastelowe pastelowe
HoHo
21:09
5757 436c 420
Reposted fromseaweed seaweed viaoutoflove outoflove
HoHo
21:09
1282 46b8 420
Reposted fromregcord regcord viakotfica kotfica
20:57
4618 aadd 420

It’s like being in love: giving somebody the power to hurt you and trusting (or hoping) they won’t.

Marina Abramović, Rest Energy

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaembrion embrion
HoHo
20:55
(...)ludzie tak naprawdę mogą mieszkać tylko w innych ludziach, (...) depresja to nic innego, jak bezdomność, na depresję cierpią ludzie, którzy nie mają w kim mieszkać.
— Wojciech Kuczok "Senność"
HoHo
20:54
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaembrion embrion
HoHo
20:44
5891 f716 420

June 07 2018

HoHo
16:29
1722 40d7 420
Reposted fromlynexis lynexis viashitsuri shitsuri

May 15 2018

HoHo
18:13
6549 ce5a 420
Reposted fromtfu tfu viakotfica kotfica
HoHo
18:12

Związek jest jak pory roku.

Na początku jest wiosna, bo zaczynacie się poznawać. Później lato, czyli to ten etap, kiedy jego fiuta obserwujesz częściej, niż później przez najbliższe kilka lat (jeśli oczywista zostaniecie ze sobą tak długo). Później jest jesień. Niby jesień to wrzesień, czyli ładnie, ale jesienią też piździ, bo każdy wie, jak w Polsce wygląda piździernik. Nie mówiąc o listopadzie.

Czyli niby wszystko jest ładnie, ale jakby zimniej i kolory przygasają. A później jest zima.

A zimą związek wchodzi w atrofię. I mało która para wychodzi z zimy, ale należy pamiętać, że po zimie zawsze jest wiosna. Tyle, że najczęściej z kimś innym, kto powinien o ciebie dbać. 

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2018/02/27/notka-ktora-powinna-przeczytac-kazda-dziewczyna-ktora-choc-raz-w-swoim-zyciu-myslala-ze-jest-brzydka/
Reposted frompanikea panikea viakotfica kotfica
HoHo
18:12
5519 5570 420
Reposted fromwentyl wentyl viakotfica kotfica
HoHo
18:11
4988 0565 420
Reposted fromZircon Zircon viaoutoflove outoflove
18:11
1591 5f09 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl