Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

HoHo
6114 f5c5 420
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viakotfica kotfica
HoHo

Uwaga!!!
Jeśli ktoś powie ci,
że życie piękne jest,
a mówiąc to wzruszon będzie,
na pograniczu drżenia głosu,
to zaopiekuj się nim,
bo on,chyba,kurwa ,przybył z kosmosu.
— Andrzej Poniedzielski
HoHo
4070 2a0b 420
Reposted fromyikes yikes viakrewzwodka krewzwodka
HoHo
6890 ec6a 420
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
HoHo
1599 5eac 420
Reposted fromxalchemic xalchemic
HoHo
Jun 24
Add this event to a calendar application
Mam ochotę zanurzyć się w wannie pełnej gorącej wody i leżeć w niej dopóki cały chaos i ból moich myśli nie rozpuści się zostawiając moje ciało w spokoju
Reposted fromxalchemic xalchemic
HoHo
HoHo
Funkcjonuję. To dobre słowo na obecny stan rzeczy. Chodzę, mówię i oddycham, czasami nawet się uśmiechnę.
Reposted fromcompromise compromise viagdziejestola gdziejestola
HoHo
HoHo
0355 5448 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viaTattoo-World Tattoo-World
HoHo
0016 fbc0 420
HoHo
Chciałbyś gdzieś pójść, ale nie wiesz gdzie. Chciałbyś coś powiedzieć, ale nie wiesz co.
Udajesz, że Cię nie ma.
Mówisz, że nie, ale wiadomo, że tak. Nie wiesz, czego chcesz, ale wiesz, czego nie chcesz.
HoHo
5034 9ace 420
Keith Richards
Reposted frommoralna moralna viaczekoladowysen czekoladowysen
6637 9dc8 420
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaolakocie olakocie
HoHo
5763 f80c 420
Reposted fromoutoflove outoflove viadoubleespresso doubleespresso
HoHo

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaolakocie olakocie
HoHo
1410 0ce9 420
Reposted fromdecepcion decepcion viairmelin irmelin
HoHo
HoHo
Dziennik pokładowy: Kolejny dzień - Pusto - Czuje się jeszcze większym chujem niż kiedykolwiek się czułem a może się już nie czuje wcale
Reposted frompanmrok panmrok viairmelin irmelin
HoHo
1203 6c64 420
Reposted fromsilentshout silentshout viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl