Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

HoHo
14:59
4314 8eef 420
Reposted fromczapajew czapajew viagdziejestola gdziejestola
HoHo
14:59
Wszystko, co człowiek robi z sercem i uśmiechem, zawsze będzie najlepsze
Reposted fromolass olass viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
14:05
HoHo
14:05
Dzisiejsza wizja kobiecego piękna jest bardzo dziwna. Stwarzamy kanony możliwe do osiągnięcia tylko przez użycie skalpela. Wpędzamy kobiety w kompleksy, których nie powinny mieć. 
— Anja Rubik
HoHo
14:05
9966 1a09 420
Reposted fromgainaxing gainaxing vialottibluebell lottibluebell
HoHo
14:04
Czy jesteś gotów na to, żeby skonfrontować wszystko, co wiesz o sobie z tym,  jaki jesteś naprawdę?  - No tylko właściwie po co? - zapytasz pewnie. A ja odpowiem: - Bo każdy fałsz, jaki w sobie nosisz, doprowadzi cię do katastrofy.  Życie nie znosi kłamstwa.
— Beata Pawlikowska - "W dżungli podświadomości"
HoHo
14:04
2671 7822 420
"Zjeść ludzia? Nie, ukocham."

December 16 2017

HoHo
23:10
3238 2c76 420
Reposted fromjiyuuna jiyuuna viajointskurwysyn jointskurwysyn
HoHo
23:10
Kiedy ktoś poświęca Ci czas pamiętaj, że daje coś, czego nigdy nie odzyska.
Reposted fromjustyha justyha viaoutoflove outoflove
HoHo
23:10
"Posmakowałem jej... i do mnie dotarło, że całe życie głodowałem." 
— Perwersje
HoHo
23:08
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
HoHo
23:08
9735 24ab 420
pokaż mi oczy - powiem Ci co masz we krwi
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
23:07
HoHo
23:07
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
23:06
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viaoutoflove outoflove
HoHo
21:58
5209 c2fc
Reposted fromdatfeel datfeel viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
HoHo
21:57
HoHo
21:57
Serce nie pyta, kiedy zaczyna się w kimś kochać. I nie mylmy miłości z zakochaniem - zakochanie jest na jakiś czas. A dalej jest praca nad uczuciem. I ono nie zawsze ma tę samą temperaturę. Zmienia się. Czasem w obcość, czasem w nienawiść. Najważniejsze, żeby nie stać się sobie obcym i nie pogardzać osobą, z którą się jest. Jeśli tak się dzieje, trzeba odejść.
— Helena Norowicz
HoHo
21:56
9666 27f4 420
Reposted from12czerwca 12czerwca viajointskurwysyn jointskurwysyn
HoHo
21:56
Musimy się nauczyć tracić. Musimy być świadomi tego, że bez względu na to, co zdobywamy, wcześniej czy później to tracimy.
— Albert Espinosa
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viaaksamitt aksamitt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl