Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
HoHo
1418 0847 420
Reposted frombrummel brummel viapensee pensee
9563 039e 420
HoHo
4010 3a0b 420
Reposted fromciarka ciarka viazavra zavra
HoHo
Reposted fromtfu tfu viazavra zavra
HoHo
Najgorzej jest słyszeć własne myśli. Nie myśleć je - lecz słyszeć, jak się myślą.
— Szczepan Twardoch
Reposted fromIriss Iriss viabanshe banshe
HoHo
Reposted fromtfu tfu viakartoNik kartoNik
HoHo
3828 5aff 420
Reposted fromrol rol viatwice twice
HoHo
1721 263a 420
Reposted fromczleksobotni czleksobotni viaaskman askman
HoHo
2272 f4f5 420
Reposted fromeroticism eroticism viaczekoladowysen czekoladowysen
HoHo
3210 dda0 420
Reposted fromSzczurek Szczurek viagdziejestola gdziejestola
HoHo

Odłożyła słuchawkę. Już nie zadzwoni, pomyślałem. Najlepsza z kobiet jakie w życiu spotkałem, a ja przejebałem sprawę. Zasługuję na klęskę, zasługuję na samotną śmierć w domu wariatów.

— Charles Bukowski, Kobiety
Reposted frommhsa mhsa viagdziejestola gdziejestola
HoHo
Zawsze wolałem szaleńczą namiętność
od rozsądnej obojętności.
— Anatole France
Reposted fromdearlie dearlie viaznikajac znikajac
HoHo
6119 0f04 420
Reposted fromGIFer GIFer viaaviee aviee
HoHo
7871 9db8
Reposted fromGIFer GIFer viaaviee aviee
HoHo
8081 2e52 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaswidron swidron
HoHo
grafika gif, netflix, and strager things
Reposted fromweightless weightless viatakegoodcare takegoodcare
HoHo
1761 0db4 420
HoHo

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

HoHo
Reposted fromtfu tfu viayeahlow yeahlow
HoHo
2701 c24c 420
Reposted fromrol rol viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl