Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

HoHo
Ja mam dosyć, ja nie wiem, kim jestem - ja ciebie już nie chcę, nie wiem, kim ty jesteś - wszystko mi się przekręciło na drugą stronę - nie wiem czego chcę, ale coś musi się stać, bo inaczej pęknę - ja nie-wy-trzy-mam.
— Witkacy
Reposted fromzycienaspsuje zycienaspsuje
HoHo
HoHo
0354 d99e 420
Reposted fromMrSatan MrSatan viahereyes hereyes
HoHo
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
Reposted fromnivea nivea viahereyes hereyes
HoHo
Mamihlapinatapai w języku yaghan oznacza uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.
Reposted fromwagabunda wagabunda viahereyes hereyes
HoHo
A gdybyś zatęsknił - nie stchórz i napisz.
Reposted fromthesmajl thesmajl viahereyes hereyes
HoHo
6350 2291 420
HoHo
HoHo

Nikt z nas nie budzi się, myśląc: „Mój świat dziś wybuchnie”. „Mój świat się zmieni” Nikt tak nie myśli. Ale czasem tak się zdarza. Czasem budzimy się i stajemy twarzą w twarz z naszymi lękami…i chwytamy je za rękę. A potem stoimy tam i czekamy…pełni nadziei i gotowi…na wszystko. 

— Grey's Anatomy 13x24
Reposted fromWilalena Wilalena viaczekoladowysen czekoladowysen
HoHo
6657 8bd1 420
Reposted frometerycznie eterycznie viashitsuri shitsuri
HoHo
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
HoHo
HoHo
  Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Anna Ficner-Ogonowska - Alibi na szczęście
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
HoHo
4175 a6e5 420
HoHo
Pamiętaj, że każdy napotkany człowiek czegoś się boi, coś kocha i coś stracił.
— Ernest Hemingway
HoHo
1505 b8f7 420
HoHo
1864 c3ad 420
Reposted frommaardhund maardhund viagdziejestola gdziejestola
HoHo
4088 b347 420
Reposted fromkyte kyte viairmelin irmelin
HoHo
3774 4515 420
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl