Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2018

HoHo
21:43
8487 83ea 420
Palo Alto (2014)
HoHo
21:43
"Czy jestem zakochany? Tak, ponieważ czekam. Inny nie czeka nigdy. Czasem chcę odgrywać tego, kto nie czeka; próbuję gdzieś czymś się zająć, przyjść spóźniony; ale w tej grze zawsze przegrywam: cokolwiek zrobię, jestem bezczynny, punktualny, a nawet przychodzę za wcześnie. Fatalna tożsamość zakochanego to nic innego jak: jestem tym, który czeka."
— Roland Barthes, "Fragmenty dyskursu miłosnego" via https://www.facebook.com/Uniesieni
Reposted fromraita raita vialottibluebell lottibluebell

March 07 2018

HoHo
20:59
9758 8216 420
Reposted fromrol rol viapotatos potatos
HoHo
20:55
7325 3f64 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakotfica kotfica
HoHo
20:54
Reposted fromFlau Flau viakotfica kotfica
HoHo
20:53
8174 8bc0 420
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
HoHo
20:51
Reposted fromFlau Flau viakotfica kotfica
HoHo
20:50
5754 0e64 420
Reposted fromteijakool teijakool viakotfica kotfica
HoHo
20:49
HoHo
20:48
2563 aa9d 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viakotfica kotfica

March 06 2018

HoHo
21:18
2775 ba89 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapotatos potatos
HoHo
21:16
5721 92ba 420
Reposted fromowca owca viapieceoflife pieceoflife
HoHo
21:15
6629 b7da 420
Reposted fromtfu tfu viapieceoflife pieceoflife
HoHo
21:12
6862 ffd3 420
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viapotatos potatos
HoHo
21:12
7171 1eeb 420
Reposted froms3 s3 viapotatos potatos
HoHo
21:11
Byłem buntownikiem łagodnym, najłagodniejszym z możliwych, ale krańcowym. Poszedłem do końca. Czy za daleko? Chciałem unieść wszystkie nieszczęścia świata ludzi. I zwariowałem. Ale czy od tego? Nie wiem.
— Stachura, Pogodzić się ze światem
HoHo
21:11

"Czy to nie dziwne, że w snach ludzie, którzy się w ogóle nie znają, mogą się spotkać w miejscach, w których nigdy wcześniej nie byli?"

— Michael Morpurgo
HoHo
21:09
4097 d722 420
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viashitsuri shitsuri
HoHo
21:09
chciałbym żeby ktoś udostępnił ten blog na moim koncie na fb gdy kiedyś mnie już nie będzie tutaj. i tyle.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viashitsuri shitsuri
HoHo
21:09
1937 cac1 420
Reposted fromtichga tichga viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl