Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

0314 4a34 420
Reposted fromnoirceur noirceur viashitsuri shitsuri
1380 d87a 420
Reposted fromjovialdictator jovialdictator viashitsuri shitsuri
1192 02df 420
Reposted fromSphinx Sphinx viabrzask brzask
HoHo
4465 b7a7 420
Reposted fromtatze tatze viabrzask brzask
HoHo
5718 80f1 420
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viabrzask brzask

March 25 2017

HoHo
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
HoHo
9139 a5dd 420
Reposted fromkarahippie karahippie viabrzask brzask
9780 012f 420
Reposted frommakswilczur makswilczur viabrzask brzask
HoHo
- Cały czas masz na twarzy ten wielki uśmiech, ale patrzę w Twoje oczy i one są smutne. Co się dzieje?
- Trochę się pogubiłam. Wszystko mi się popierdoliło.  - przewróciłam oczami, jakby chcąc podkreślić absurdalność moich odczuć. Albo może żeby ukryć ich prawdziwą wagę.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabrzask brzask
HoHo
3461 5e9b 420
Reposted fromsnowlake snowlake viabrzask brzask
Lori Zimmer — The Art of Spray Paint Exhibition — Bronx, USA — 1 APR 2017 | 5-8pm
Reposted fromcuty cuty viabrzask brzask
5273 3eb3 420

portermoto:

KIYOSHI YAMAGUCHI PHOTOGRAPHY
© Kiyoshi Yamaguchi.

Reposted fromkimik kimik viabrzask brzask
HoHo
HoHo
HoHo
HoHo
6926 8c12 420
Reposted frommartynkowa martynkowa vialubie-lato lubie-lato

March 24 2017

HoHo

Czym jest miłość?

- Według matematyki: problemem

- Według historii: wojną

- Według chemii: reakcją

- Według sztuki: sercem

- Według mnie: Tobą.

— Znalezione, niestety nie znam autora.
3668 36cc 420

HoHo
0811 838a 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
HoHo
8216 ae15 420
Reposted frombittersweetme bittersweetme viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl