Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

HoHo
7815 0da4 420
HoHo
Posiadanie miliona znajomych nie jest cudem. Cudem jest mieć kogoś, kto stanie obok Ciebie gdy milion innych będzie przeciwko Tobie.
HoHo
6505 6939
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viaBalladyna Balladyna
HoHo

September 20 2017

HoHo
Dla introwertyka ważna jest jakość rozmów, dlatego starannie dobiera sobie rozmówców.  Jeśli jesteś przyjacielem introwertyka, doceń to
— "Introwertyzm - fakty i mity" Michał Lewandowski
Reposted fromdrusill-a drusill-a viaznikajac znikajac
HoHo
O, jakże dziwne formy może przybierać szaleństwo ludzi zdrowych.
— St. I. Witkiewicz - ,,Pożegnanie jesieni"
Reposted fromczarno-bialo czarno-bialo viatoffifee toffifee

September 19 2017

HoHo
9797 c3b4 420
HoHo
Ja jestem mało pobożny, ale dla Ciebie mogę klęknąć na kolana.
— I tak nie czytasz mojej zupy
HoHo
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromtaSowa taSowa vianawrocka nawrocka
5436 c33a 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viatoolong toolong
HoHo
Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od kontekstu zdarzeń. Określamy ludzi na podstawie tego, jak ich zwykle postrzegamy. Ale kiedy wyjmiemy daną osobę z ustalonych ram, umieścimy w odmiennym miejscu i innej sytuacji, nasz umysł nie zawsze daje sobie z tym radę. Coś znanego staje się nagle czymś obcym i niepokojącym.
— Simon Beckett
Reposted fromkonwalia konwalia viagdziejestola gdziejestola
HoHo
2621 6bd9
Przerażające. 
Reposted fromrichtich richtich viagdziejestola gdziejestola
HoHo
Miłość nie jest okrutna 
to my jesteśmy okrutni
miłość nie jest grą 
to my zrobiliśmy grę z miłości 
9941 c7e8 420
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaszaman szaman
HoHo
2937 2ddf 420
wino. dobre na wszystko.
HoHo
0513 7c0d 420
HoHo
 culturenlifestyle

Spellbinding Photographs of the Faroe Island by Merlin Kafka

HoHo
2857 fa7f 420
Reposted fromtfu tfu viapotatos potatos
HoHo
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
HoHo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl