Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
HoHo

sen

słuszny lek
nanozgon
w prześcieradłach moszczę się jak ptak
księżyc hak
gwoździe gwiazd
przytrzymują niebo
co na głowę chce mi spaść
HoHo
5181 aa76 420
Reposted fromonnomnom onnomnom viapouler pouler
HoHo
9308 f44f 420
Reposted fromJohann Johann viapouler pouler
HoHo
2980 e38b 420
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viamiszken miszken
HoHo
HoHo
2987 f638 420
Reposted from2016 2016 viamalinowowa malinowowa
HoHo
HoHo
4032 41aa 420
Reposted fromczajnikq czajnikq viamisza misza
6634 da79 420

Bruno Barbey, Poland 1981

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamisza misza
HoHo
Czasami czuję się strasznie samotny, ale zasadniczo mam się dobrze.
— Haruki Murakami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaorientalnazupa orientalnazupa
HoHo
HoHo
HoHo
Nigdy nie zapomnisz, ale pewnego dnia obudzisz się i stwierdzisz, że już tak strasznie nie boli.
— Erica Spindler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiglet piglet
HoHo
6941 2624 420
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamalinowowa malinowowa
HoHo
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viapiglet piglet
HoHo
Nigdy nie byłam dla nikogo najważniesza dlatego zrozumiałe jest, że zawsze stawiam kogoś innego na pierwszysm miejscu, zamiast siebie.
Reposted fromM-M M-M viapiglet piglet
HoHo
Wiem chyba mam
Raka mózgu
Pewnych rzeczy
Nie rozumiem wciąż
— Negatyw
Reposted frommyslodreamseller myslodreamseller viapiglet piglet
HoHo
HoHo
Nie wolno Ci rozmyślać za dużo. Wstań, pobiegaj, posprzątaj dom, upiecz ciasto, a potem je zjedz, wsiądź na rower, zadzwoń do przyjaciółki, poczytaj, idź na spacer. Rób wszystko na co masz ochotę, tylko nie rozmyślaj.
Reposted fromdziewcze dziewcze viapiglet piglet
HoHo
Nie chciałam czuć tego smutku. Niczego nie chciałam czuć.
Reposted fromSalute Salute viapiglet piglet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl