Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

HoHo
08:18
1684 a66d 420
Reposted fromgrobson grobson viairmelin irmelin
HoHo
08:18
1732 377a 420
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
HoHo
08:16
2050 f6a9 420
Reposted fromseverine severine viayanek yanek

June 15 2017

HoHo
00:19
Reposted fromcorvax corvax
00:17
0928 5807 420
Reposted frompollytipsy100 pollytipsy100 viacorvax corvax

June 14 2017

HoHo
20:36
Gdyby nie te rozmowy z samym sobą, sądziłbym, że zupełnie zidiociałem!
— W. Broniewski
Reposted fromcorvax corvax viagdziejestola gdziejestola
HoHo
19:29
Trzeba było się najebac
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viairmelin irmelin
19:27
9113 cc87 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
HoHo
19:23
"Zupa" jest dla mnie tym, co nieosiągalne; marzeniami; tym, co mnie inspiruje, co uwielbiam; co robię; czym chcę się podzielić;  przemyśleniami, z którymi się zgadzam; wspomnieniami; swego rodzaju pamiętnikiem. Lubię tu być, bo daje mi ukojenie.
Reposted fromkmj kmj viairmelin irmelin
19:23
1704 c907 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viairmelin irmelin
HoHo
19:20
Marzę o kimś, kto zmiesza się ze mną, rozcieńczy samotność.
— 'Bliźniaczo samotni'- K.Nosowska
HoHo
19:20
(...) kobieta jest naprawdę wolna, dopiero wtedy, kiedy dokładnie wie, czego chce.
— "Sztuka kochania" (1989)
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
HoHo
19:19
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viaJakisproblem Jakisproblem
HoHo
19:18
4680 226c 420
Reposted fromtfu tfu viaJakisproblem Jakisproblem
HoHo
19:18
2698 1bdb 420
Reposted fromkarahippie karahippie viagdziejestola gdziejestola
HoHo
19:18
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viagdziejestola gdziejestola
HoHo
19:14
Życia chcesz uczyć, choć swoje masz rozpierdolone.
Reposted fromorchis orchis viapersona-non-grata persona-non-grata

June 13 2017

HoHo
21:19

Jeszcze trochę czekaj 

Jeszcze trochę, 

ja też nie jestem szczęśliwy.

— (z listu M. Hłaski do A. Osieckiej, 7.12.58r.)

Reposted frompanimruk panimruk viaMigotliwa Migotliwa
HoHo
21:18
...i na co ci było to całe dorastanie ?
— tysiace-mysli.soup.io
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli
HoHo
21:18
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl