Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

18:27
HoHo
18:27
HoHo
18:27
HoHo
18:26
HoHo
18:26
HoHo
18:26
9830 0e3c 420
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viaaskman askman
HoHo
18:26
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie.
Reposted fromawakened awakened viaaskman askman
HoHo
18:26
8071 50a9 420
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaMigotliwa Migotliwa
HoHo
18:26
2697 6d83
proszeproszeprosze
Reposted fromznikajac znikajac
HoHo
18:26
"Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec."
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
— zgadzam się z tym w 100%

July 18 2017

17:38
1997 51ae 420
Reposted frommirosia mirosia viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
HoHo
17:38
8610 01c4
Reposted fromels els viaJakisproblem Jakisproblem
HoHo
17:38
Intelektualista to ktoś, kto się specjalnie nie wyróżnia intelektem (...). Określa siebie tym mianem, by skompensować naturalny brak zdolności, z którego zdaje sobie sprawę. To tak stare jak powiedzenie: powiedz mi czym się chlubisz, a powiem ci, czego ci brakuje. Powszechna prawda. Dyletant zawsze chce uchodzić za eksperta, sadysta za samarytanina, grzesznik za świętoszka, prześladowca za dobroczyńcę, sprzedawczyk za patriotę, arogant za skromnisia, ordynus za eleganta, a głupiec za mędrca.
— Carlos Ruiz Zafón "Gra anioła"
Reposted frommajkey majkey viagdziejestola gdziejestola
HoHo
17:37
5912 d5f1 420
Reposted fromadriannak adriannak viagdziejestola gdziejestola
HoHo
17:37

Nasze matki mając 27 lat były już zamężne i miały dziecko. Co ma dzisiejsza 27 latka? Kaca po imprezie, ciemne okulary i brak złudzeń. Chce harlequina a świat jej daje głównie pornhub.com. 

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaJakisproblem Jakisproblem
HoHo
17:36
1577 3338 420
Reposted fromnyaako nyaako viaalternativestyle alternativestyle
HoHo
17:36
HoHo
17:35
4412 e230 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
HoHo
17:35
7371 f259 420
Reposted fromsiostrzyca siostrzyca viashitsuri shitsuri
17:34
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl