Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

HoHo
21:49
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viayourheartbeat yourheartbeat
HoHo
21:49
Za stłumione emocje w końcu trzeba zapłacić.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy viaaviee aviee
21:48
6253 7c7d 420
HoHo
21:48
Odwaga to bycie szczerym z samym sobą.
— Mr. Robot
HoHo
21:48
2104 90f2 420
HoHo
21:47
3833 cba5 420
nono! znalezione na słupie. zdjęcie życia <3
HoHo
21:47
0663 cc0b 420
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viakotfica kotfica
HoHo
21:46
1158 c88e 420
Reposted fromnyaako nyaako viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
HoHo
21:46
HoHo
21:46
7370 a7ff 420
HoHo
21:46
21:43
21:43
HoHo
21:39
HoHo
21:39

- Normalny Polak przynajmniej raz w życiu myśli o emigracji.

- Normalny Polak, proszę pana, myśli o emigracji przynajmniej raz w tygodniu. Moim zdaniem jak najczęstsze myślenie o emigracji jest kryterium i normalności, i polskości. Ale ja nie jestem normalny Polak, pomiędzy mną a Polską wyraźna, bardzo wyraźna granica biegnie.

- Granica ognia?

- Skąd! Granica śmiechu. Niektórzy mówią wprawdzie, że to jest granica pogardy, że rzeka plwociny nią płynie.

Marsz Polonia, Jerzy Pilch

Reposted fromjojinthesun jojinthesun viagdziejestola gdziejestola
HoHo
21:38
21:38
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
HoHo
21:37
1588 dcb3 420
Reposted fromdonnasana donnasana viaJakisproblem Jakisproblem
HoHo
21:36
21:35
0012 2bcb 420
Reposted fromnikotyna nikotyna viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl