Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

HoHo
14:17
3680 f6f0 420

August 16 2017

HoHo
21:26
1167 4b4c 420
Reposted fromsarazation sarazation viaoxygenium oxygenium
HoHo
21:26
HoHo
21:25
4300 90ef 420
Reposted fromdusix dusix viaoxygenium oxygenium

August 15 2017

HoHo
21:43
Zwiedziłem piekło zanim coś we mnie pękło.
— Filipek feat Kartky-Szukaj mnie tam
Reposted frompastelowe pastelowe
21:43
0962 637b 420
HoHo
21:42
Jak brzmi Twój głos, kiedy mówisz o czymś, co ma dla Ciebie ogromne znaczenie?
Reposted fromparafina parafina vialottibluebell lottibluebell
HoHo
21:40
6719 2536 420
Reposted fromepidemic epidemic viaznikajac znikajac
HoHo
21:40
7311 ed5a 420
HoHo
21:37
Reposted fromshakeme shakeme viaMigotliwa Migotliwa
HoHo
21:35
5029 0f6f 420
Reposted fromohshit ohshit vialottibluebell lottibluebell
21:34
HoHo
11:33
5656 3e96 420
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viakotfica kotfica
HoHo
11:33
Lepiej kochać, a potem płakać. Następna bzdura. Wierzcie mi, wcale nie lepiej. Nie pokazujcie mi raju, żeby potem go spalić
— Harlan Coben - Nie mów nikomu
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viakotfica kotfica
HoHo
11:33
3754 c4b5 420
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viakotfica kotfica

August 14 2017

11:56
3871 f55b 420
HoHo
11:56
HoHo
11:56
Leon, the professional
Reposted fromseverak severak viairmelin irmelin
11:55
3712 08e0 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin

August 13 2017

HoHo
19:13
5301 9a19 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl