Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2018

HoHo
21:09
1282 46b8 420
Reposted fromregcord regcord viakotfica kotfica
20:57
4618 aadd 420

It’s like being in love: giving somebody the power to hurt you and trusting (or hoping) they won’t.

Marina Abramović, Rest Energy

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaembrion embrion
HoHo
20:55
(...)ludzie tak naprawdę mogą mieszkać tylko w innych ludziach, (...) depresja to nic innego, jak bezdomność, na depresję cierpią ludzie, którzy nie mają w kim mieszkać.
— Wojciech Kuczok "Senność"
HoHo
20:54
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaembrion embrion
HoHo
20:44
5891 f716 420

June 07 2018

HoHo
16:29
1722 40d7 420
Reposted fromlynexis lynexis viashitsuri shitsuri

May 15 2018

HoHo
18:13
6549 ce5a 420
Reposted fromtfu tfu viakotfica kotfica
HoHo
18:12

Związek jest jak pory roku.

Na początku jest wiosna, bo zaczynacie się poznawać. Później lato, czyli to ten etap, kiedy jego fiuta obserwujesz częściej, niż później przez najbliższe kilka lat (jeśli oczywista zostaniecie ze sobą tak długo). Później jest jesień. Niby jesień to wrzesień, czyli ładnie, ale jesienią też piździ, bo każdy wie, jak w Polsce wygląda piździernik. Nie mówiąc o listopadzie.

Czyli niby wszystko jest ładnie, ale jakby zimniej i kolory przygasają. A później jest zima.

A zimą związek wchodzi w atrofię. I mało która para wychodzi z zimy, ale należy pamiętać, że po zimie zawsze jest wiosna. Tyle, że najczęściej z kimś innym, kto powinien o ciebie dbać. 

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2018/02/27/notka-ktora-powinna-przeczytac-kazda-dziewczyna-ktora-choc-raz-w-swoim-zyciu-myslala-ze-jest-brzydka/
Reposted frompanikea panikea viakotfica kotfica
HoHo
18:12
5519 5570 420
Reposted fromwentyl wentyl viakotfica kotfica
HoHo
18:11
4988 0565 420
Reposted fromZircon Zircon viawakemeupx wakemeupx
18:11
1591 5f09 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viawakemeupx wakemeupx

May 10 2018

HoHo
19:47
Ufaj, ale kontroluj
19:47
3828 1c5a 420
Reposted fromSkydelan Skydelan viajointskurwysyn jointskurwysyn
HoHo
19:47
2987 76f4 420

extr0verted:

madame-ganj:

this is my dream

It’s emperor kuzko looking at the hill to build his summer palace

HoHo
19:46
19:46
3897 ba69 420

different-landscapes:

Coron Island, Philippines

Reposted fromSkydelan Skydelan viajointskurwysyn jointskurwysyn
HoHo
19:35
5400 970e 420
Reposted frompwg pwg viapersona-non-grata persona-non-grata
HoHo
19:35
6243 d9c9 420
Reposted fromtfu tfu viapersona-non-grata persona-non-grata

April 30 2018

HoHo
23:31
7904 ec7e 420
Reposted fromtichga tichga vianutt nutt
HoHo
23:30
Ludzie z urazami są nieprzewidywalni, bo wiedzą, że przetrwają.
— Hannibal
Reposted fromemocjonalnykaleka emocjonalnykaleka vianutt nutt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl